Randi Årsetøy
På kirketrappen Randi Årsetøy
(Antatt, Papir enkeltbilde farger)
Forrige   Neste